Kazania

Mamy zamiar zamieścić tutaj nauczanie Kazimierza, które teraz znajduje się na stronach Radia Pielgrzym.