Pieśni radości

Abba, Ojcze     [ ● tekst ● nutydemo       

Abba, Ojcze, dzieckiem Twym [● tekst ● nuty ● demo] 

Abba, Ojcze, niech wielbi Cię mój duch       [● tekst ● nuty ● demo]                      

Alleluja (Każdego dnia)    [● tekst ● nuty ● demo]                               

Alleluja, miłość Twa       [● tekst ● nuty ● demo]                                                       

Alleluja, Panu cześć        [● tekst ● nuty ● demo]                                                    

Alleluja, Panem jest           [● tekst ● nuty ● demo]                                                    

Alleluja, pójdźmy do miasta        [● tekst ● nuty ● demo]                                          

Alleluja, chwalmy Pana         [● tekst ● nuty ● demo]                                                

Alleluja! Panu śpiewajmy         [● tekst ● nuty ● demo]                                      

Amen           [● tekst ● nuty ● demo]                                                                          

Baranka tron                                                                   

Bądź błogosławiony nasz Boże                                       

Będę błogosławić Pana                                             

Będę cieszyć się wciąż                                                  

Błogosławię Cię skało moja                                     

Błogosławmy imię Pana chwał                                       

Błogosławiony mąż                                                  

Bogiem moim jest                                                                

Bogu i Ojcu śpiewajmy                                               

Boża obecność                                                                      

Boże mój, chcę wysławiać Ciebie                                       

Boże mój, przynoszę Ci (Polska potrzebuje Cię)        

Boże nasz                                                                              

Boże Ojcze                                                                            

Boże, Tyś wierny jest                                                           

Bóg jest ucieczką                                                                 

Bóg dał mi życie nowe                                                         

Bóg kocha ciebie i mnie                                                     

Bóg kocha mnie                                                                   

Bramy otwórzcie                                                                  

Cała chwała (Me serce jest przy Tobie, Panie)            

Cały świat niech usłyszy                                                 

Chcę, Panie, sławić Cię wciąż                                           

Chcę zanurzyć się w Twą śmierć                                  

Chcę zmieniać bieg historii świata                        

Chrystus jest wszechświata królem                   

Chrystus Pan, Boży Syn                                                     

Chwalcie dziś Pana wszystkie narody                  

Chwalcie dziś Pana wszystkie narody (Niech Jego imię)  

Chwal Go                                                                         

Chwalmy Go, czcijmy majestat                                

Chwalimy Pana dziś                                                     

Chwała, chwała Barankowi cześć                             

Chwała Ci, Jezu                                                                   

Chwała, król jest godzien czci                                             

Chwalcie słudzy Pana                                            

Daj miłość, daj moc                                                      

Dawno tak                                                                             

Dla Ciebie pląsam dziś                                                        

Dobry jest nasz Bóg                                                           

Do mnie wróć                                                                       

Do Pana ręce podnieśmy                                                

Dotknął mnie dziś Pan                                                        

Do Twych stóp                                                                      

Dm (d)          Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg                         217

F                       Duch Boży w nas                                                                   10

A                      Duchu Pana w mocy przyjdź                                                 182

G                      Duszo ma, Pana chwal                                                         218

E                       Dzięki Ci, Boże mój                                                              97

G                      Dzięki Ci, Panie Jezu                                                                 219

C                      Dziękczynienie                                                                     220

E                       Dzień po dniu                                                                        221

Dm (d)           El Szaddaj                                                                              222

D                      Gdy schodzimy się                                                                79

D                      Gdy stoisz przed Panem                                                        144

D                      Gdy wspominam imię Twe                                                   223

F                       Godzien jesteś, wielki Boże                                                  42

G                      Hołd Jezusowi złóżmy                                                224

G                      Hołd składam Ci, o Panie                                                     149

G                      Hosanna, hosanna (Królowi królów cześć)                    13

G                      Hosanna (na niebiosach)                                                     6

E                       Hosanna Synowi Dawidowemu                                            99

D                      Imię to rozgłaszaj wciąż (Kto może zbawić nas?)       225

G                      Im lepiej Cię poznaję                                                            226

Gm (g)              Jak Dawid przed Jahwe                                                        35

D                      Jak dobrze razem (Jezusa chwalić wciąż)                            81

D                      Jak dobrze razem dziś tu być                                               227

A                      Jak miłe są na górach                                                         5

C                      Jak znaleźć słowa                                                                 137

D                      Jak wielki jest nasz Bóg                                                      95

Ab (As)          Jakże wzniosły jest Twój tron (Nie szczycę się)              251

D                      Jam jest Twój Bóg                                                                 78

E                       Jedną dziś tworząc rodzinę                                                   37

Eb                     Jedno mam pragnienie                                                        174

E                       Jedynie w Bogu jest uciszenie                                            228

C                      Jesteśmy w Nim                                                                   53

Em (e)            Jesteś drogą i prawdą                                                           229

C                      Jesteś, o Panie, wśród nas                                                   33

G                      Jesteś Panem nieba                                                             45

A                      Jesteś Panem wszechświata                                                   230

D                      Jesteś tu                                                                               153

A                      Jeśli lud mój                                                                          150

C#m (cis)    Jeśli lud, który nosi imię me           231

C                      Jeśli na piasku zbudujesz                                                    155

E                       Jezus, Jezus, Boży Syn                                                         186

D                      Jezu, ciągle zmieniasz mnie                                                 190

C                      Jezus Chrystus przyszedł na świat                                      188

D                      Jezu, daj nam poznać Ciebie                                               3

D                      Jezus, jak cudowny to Pan                                                   63

D                      Jezus jest królem, radujmy się                                           232

Dm (d)           Jezus jest mym Panem                                                        67

Dm (d)           Jezus jest Panem (On rządzi wszystkimi)                         68

Em (e)            Jezus jest Panem (o tak!, o tak!)                                         233

D                      Jezus jest skałą                                                                    234

A                      Jezus mój dobry jest                                                             185

Bb (B)            Jezus najwyższej godzien chwały                                       125

C                      Jezu, przed Tobą                                                                   30

E                       Jezu, Tyś Panem moim jest                                                 235

D                      Jezu, Zbawicielu                                                                   167

Dm (d)           Jezus zmartwychwstał                                                         236

Dm(d)           Każdego dnia (Alleluja)                                                         201

D                      Kiedy grzech (Prowadź mnie)                                            275

G                      Któż jest Bogiem                                                                   94

D                      Któż tak jak Ty                                                                      184

C                      Lew z pokolenia Judy ( Na tronie siedzi)                        123

E                       Ludu Pański wiedz                                                                72

G                      Me serce                                                                                209

C                      Miłość cierpliwa jest                                                             237

C                      Miłość Twa niech łączy nas                                                238

Bb (B)            Miłości Twojej, Panie                                                            239

D                      Miłość Twa (od najwyższych gór)                                     28

G                      Miłość wielką jak ocean                                                       240

C                      Modlitwa Pańska                                                                   241

Em (e)           Mój Bóg jest źródłem                                                             122

G                      Mój Ojcze, któryś w niebie jest                                          242

C                      Mój Pan jest godny wszelkiej czci                                        26

D                      Mój Pan mocą moją jest                                                       173

D                      Mów, Panie mój                                                                     243

F                       Nadzieją moją jest Jezus                                                      244

Cm (c)            Nasz Pan kroczy naprzód                                                      134

C                      Nasz Pan to król                                                                    175

E                       Nasz Pan to święty Bóg                                                         96

C                      Na tronie siedzi z Judy lew (Lew z pokolenia Judy)      123

C                      Na wieki Żyjącemu                                                               59

G                      Niebo jest w sercu mym                                                       246

Am (a)           Nie bój się                                                                             102

G                     Niech będzie chwała i cześć                                                 92

C                      Niech Ci błogosławi Pan                                                       247

D                      Niechaj miłość Twa                                                              245

D                      Niechaj połączy nas miłość                                                  140

C                      Niech oczy Twe                                                                     105

F                       Niech Pan cię błogosławi                                                      248

C                      Niech przyjmie chwałę i cześć                                             17

D                      Niech Twa żywa woda                                                                       249

Bm (b)           Niech z radości tańczy serce me                                         171

C                      Nie ma innego Boga                                                             18

C                      Nie mam nic                                                                        250

Ab (As)          Nie szczycę się (Jakże wzniosły jest)                                251

G                      O, Boże mój, wysławiam Cię                                                 50

D                      Oczyść mnie, Panie mój                                                        252

E                       Oczyść serce me                                                                   199

Bm (b)           Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć                              15

G                      Oddajmy Panu cześć                                                              120

D                      Oddajmy pokłon Panu                                                           20

D                      Od wschodu słońca                                                                253

D                      Od wieków Pan jest królem                                                  254

C                      Ojcu naszemu oddajmy dziś cześć                                       56

F                       Ojcze, chwała Tobie                                                               255

C                      Ojcze, kochamy Cię                                                               8

C                      Ojcze nasz, dzieci Twe                                                          238

C                      Ojcze nasz, któryś jest w niebie                                           241

G                      Ojcze, połącz nas                                                        115

G                      Ojcze, Tyś najcenniejszy                                                      177

A                      Ojcze, wołam Ciebie                                                              195

E                       Ogłaszamy Pański dzień                                                       86

Cm (c)            Ogniu gorejący                                                                        172

A                      Okaż swoją moc                                                                     160

Am (a)           O, klaszczcie wraz wszyscy ludzie                                   65

G                      O, Panie nasz (jak wspaniale)                                              36

C                      O, Panie mój                                                                           256

G                      O, Panie, ja wciąż pragnę Cię                                              257

C                      O, przyjdź, w przedsionkach Króla                                  258

Cm(c)            Opuścił tron (Sługa – Król)                                                  126

D                      O, pozwól Zbawcy                                                                   165

D                      On za nasze cierpiał winy                                                    180

Em (e)           O, śpiewaj Panu dziś                                                            259

E                       Otom jest, o Panie poślij mnie                                          111

D                      Oto Odkupiciel                                                                       113

F                       Oto On żyje!                                                                            260

E                       Oto tutaj jest miejsce święte                                             193

D                      O, wstań, błogosław Bogu dziś                                              1

E                       On żyje, tak, na wieki żyje Pan                                           87

Em (e)            Pana chwalić chcę                                                                164

D                      Pana chwal, dziękuj Mu                                                       262

Dm (d)           Pana chwalmy dziś                                                               157

F                       Pan jest mocą swojego ludu                                                 38

C                      Pan jest pasterzem mym                                                      261

D                      Pan mój cudowny jest                                                            4

G                      Pan nasz wielki jest                                                              25

A                      Pan skałą i twierdzą                                               264

E                       Pan strzeże, wybawia                                                89

F                       Pan wywyższony                                             104

D                      Panie, będę wielbić Cię                                                21

Bb (B)            Panie, chcę sławić Cię                                             163

D                      Panie, chcę wielbić Cię                                          49

D                      Panie, chwalę Cię                                                                  265

Bb (B)            Panie, dzięki Ci                                                     178

C                      Panie mój, Boże i Ojcze…..                                                   266

D                      Panie nasz, oto pieśń chwały               103

C                      Panie nasz, Twojego sądu chmury                      187

E                       Panie, pragnę kochać Cię                      75

Fm (f)               Panie, przebacz winy nasze                                           267

Em (e)              Panie, Ty jesteś święty                                                192

E                       Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra                  76

G                      Panie, tutaj dziś                                          51

D                      Panie, usłysz nas i ożyw                                                       268

E                       Panie, uzdrów nasz kraj                                              133

F                       Pasterzem dobrym jest mój Pan                                       263

Am (a)              Pełną mocy pieśń radości                                            141

C                      Pokój jak rzeka                                               269

G                      Polska od morza do Tatr                        270

E                       Polska potrzebuje Cię (Boże mój, przynoszę Ci        271

E                       Poprowadzi nas Baranek                                  272

Dm (d)          Pośród Twego ludu, Panie                                    108

C                      Powstaje Bóg                                                              52

E                       Powstań i chodź                                                           98

D                      Pozwólcie dzieciom                                                             273

C                      Pozwól mi się dotknąć                               121

A                      Pragnę być święty jak Ty                              176

Dm (d)          Prastare bramy                                                           69

A                      Prawda jedyna                                                              274

G                      Prostujcie ścieżki , idzie Pan                                 143

D                      Prowadź mnie pod krzyż                             275

D                      Przedziwne Twe dzieła                             181

C                      Przekształcaj mnie i zmieniaj                               276

D                      Przemień serce me                                                                 139

D                      Przyjdź do Jezusa                                                              189

G                      Przyjdź królestwo Twe (Ty mnie zachowujesz)        277

G                      Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze       12

D                      Raduj się świecie                                                                   278

G                      Raduj się, wykrzykuj                                279

Em (e)              Rozmyślam nad miłością                            280

D                      Rozraduj się                                                168

G                      Rozsławiamy imię Twe                             118

D                      Są chwile jak ta                                                                     48

Bb (B)               Siejcie w sprawiedliwości                                                282

F                       Skałą Pan                                                  281

D                      Skrusz moje serce                                                                 109

Am (a)              Słowo Boże – Twoja broń                              283

E                       Słowo Twe                                                    284

Cm (c)              Sługa – Król (Opuścił tron)                                         126

E                       Słyszę już armii Pana głos                                                 90

D                      Spocznij na nas Duchu Pana                      285

D                      Sprawdź serce me                                                   32

D                      Stworzyciel Twój                                        2

F                       Szeroko                                               129

G                      Śpiewajcie Bogu pieśni chwały                                            82

G                      Śpiewać chcę, pląsać chcę                                                    93

F                       Śpiewaj dziś Panu (Głoś Jego chwałę)                               23

G                      Śpiewaj dziś Panu (Pieśń nową)                                           169

C                      Śpiewaj Panu dziś nową pieśń                                              61

F                       Śpiewaj Zbawcy z radością                                                    22

C                      Światłością masz dla świata być                                           62

A                      Światło Twojej miłości                                                           132

F                       Święty jest Bóg, mój Pan                                                       286

Am (a)           Święty, święty jest zastępów Pan                                      287

C                      Święty, święty, święty Pan zastępów                                     7

D                      Święty, święty, święty Pan                                                    64

F                       Świętemu Bogu oddaj cześć                                                  40

G                      Święty żar                                                                               288

F                       Świętuj dziś                                                                            289

C                      Tak jak jeleń                                                                          60

Am (a)           Tak mówi Pan do zborów (Zwycięzcy dam)                    290

E                       Tak, wierzę że Pan Jezus                                                      194

E                       Tak, żyje Pan                                                                          88

G                      Temu więc dziś                                                                      46

E                       To Ty                                                                                      200

G                      Trzymaj mnie                                                                         24

C                      Twa obecność                                                                         127

Bb (B)            Twoja krew                                                                              43

D                      Ty jesteś treścią mej pieśni                                                 54

Dm (d)           Ty jesteś skałą zbawienia mego                                          138

E                       Ty jesteś życiem mym                                                              151

Dm (d)            Tylko Bóg                                                                                117

F                       Tylko Tyś jest święty                                                             39

G                      Ty mnie zachowujesz (Przyjdź Królestwo Twe)         277

C                      Tyś Bogiem mym                                                                   16

C                      Tyś Bogiem moim                                                                  291

Bm (b)          Tyś jest schronieniem mym                                                124

C                      Uczyń, Panie, życie me                                                         130

Dm (d)          Uderzą na miasto                                                                   70

C                      U Pana dziś                                                                             11

D                      Uwielbiam Cię sercem swym                                               293

A                      Uwielbiamy, wysławiamy                                                     292

D                      Wciąż chwalcie Go                                                                 80

C                      W czasie swym                                                                       294

F                     Wejdź do Pańskich bram                                                       110

A                      Wielki jest Pan nasz                                                              29

F                       Większy jest ten                                                                    295

D                      Wielka jest wierność Twa                                                    296

D                      Witaj Jezu                                                                              14

F#m (fis)     Wierzę w Boga Ojca                                                                 147

C                      Włożył w moje usta                                                                 114

Bb (B)            W Panu mym rozraduję się                                                297

Dm (d)          W sercach naszych wznieśmy Panu cześć                       71

E                       W sercu mym                                                                         128

E                       Wspaniałe jest zwycięstwo                                                    47

Bb (B)               W swojej dłoni, Panie                                                            298

Em (e)            Wszechświat cały                                                                   116

G                      Wznosimy swój głos w dziękczynieniu                                27

D                      Wznoszę ręce swe                                                                  161

Eb (Es)         Wyznajemy naszymi ustami                                                197

F                       Wyruszy nasz Pan                                                                 299

F                       Wywyższam Cię (refren)                                                       41

F                       Wywyższam Cię                                                                     300

G                      Zbuduję Kościół mój                                                              166

A                      Zmartwychwstał Pan                                                            131

G                      Ziemio raduj się                                                                    183

F                       Zraniony jestem w boju                                                        152

G                      Zwycięzcy dam jeść (Tak mówi Pan do zborów         290